Algemene voorwaarden zomer 2022

Algemene voorwaarden zomer 2022

Artikel 1 | Lidmaatschap verplicht

Om training te kunnen volgen op de banen van Tennispark Sloterplas is het verplicht om lid te zijn van Tennispark Sloterplas. Om dit te kunnen checken, delen wij met Tennispark Sloterplas de naam en het e-mailadres van de deelnemers.

Artikel 2.1 | Slecht weer

Kan er op de buitenbanen niet gespeeld worden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, dan proberen we alle trainingen in te halen. Helaas kan dit niet altijd en daarom geven wij bij een aanbod van 17 weken training een garantie van 15 trainingen.

Artikel 2.2

Indien mogelijk wijken we uit naar een binnenbaan, in dit geval wordt er per keer een kleine bijdrage (+/- €2,50 tot €7,50,-) van de cursist gevraagd voor de huur van de binnenaccommodatie. Dit gebeurt in overleg met de trainer. Bij privétraining of duotraining ligt de prijs hoger, vraag de trainer er naar.

Artikel 2.3

Betreft het een duo-training of privétraining, dan is het herplannen van de training gemakkelijker dan bij een groep. Indien de klant qua beschikbaarheid flexibel genoeg is, zullen alle duo-trainingen of privétrainingen gegarandeerd zijn.

Artikel 3. | Trainer afwezig

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

  1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.
  2. op een, in overleg met de trainer, nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.

Artikel 4.1 | Deelnemer meldt zich af

Via ons systeem kan de deelnemer zich afmelden voor training, en in sommige gevallen zelfs restitutie krijgen in de vorm van Tennispunten. Tennispunten is saldo waarvoor nieuwe training afgenomen kan worden.

Artikel 4.2

Duo-trainingen of privétrainingen worden in principe altijd ingehaald als er minimaal een dag van te voren wordt afgemeld. Het inhalen dient wel binnen de periode van het lopende seizoen te zijn, en de klant dient zich flexibel op te stellen.

Artikel 5. | Deelnemer is afwezig

Ziekte, blessureleed of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde trainingsgeld. Deze training komt voor de zieke, geblesseerde of afwezige cursist te vervallen. Behalve als de cursist zich voor een privétraining ten minste een dag van te voren heeft afgemeld, geldt artikel 4.1. Of als het een training betreft waarvoor tennispunten uitgegeven worden als de deelnemer zich op tijd afmeldt.

Artikel 6 | Indeelproces

  1. Wij delen groepen in op basis van niveau en beschikbaarheid.
  2. Voor het indelen gebruiken we ons OpenSpot systeem.
  3. Mocht na aanvang van het seizoen het niveau binnen de groep niet passend zijn dan kan het zijn dat we deelnemers overplaatsen naar een andere groep.

Artikel 7 | Betaling

  1. De betaling geschiedt via Ideal.
  2. Een overzicht en betaallink wordt vanuit OpenSpot verstuurd.
  3. Bij achterstand van betaling kan de tennisschool de deelname aan de training(en) uitsluiten tot het moment dat het trainingsgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen training(en) kan de cursist achteraf niet inhalen.
  4. Bij afname van een pakket ter waarde van meer dan €500,- kan er in termijnen betaald worden. Dit kan in maximaal 3 termijnen. Per termijn wordt er €5,- administratiekosten gerekend.
  5. Zonder lidmaatschap van Tennispark Sloterplas kan niet aan de trainingen worden deelgenomen.

Artikel 8. | Blessure

Bij langdurig blessureleed kan het resterende trainingsgeld voor 70% meegenomen worden als budget voor besteding aan training. Dit kan ingezet worden vanaf het moment dat de speler weer in staat is om te trainen. Deze regeling geldt alleen op vertoon van een doktersbewijs.

Artikel 9. | Deelnemer stopt met trainen

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook met uitzondering van artikel 8, vindt geen restitutie plaats van het resterende trainingsgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de trainingen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
Artikel 10. | Eigen risico

Het volgen van trainingen is op eigen risico. De trainers van Inspire Tennisopleiding kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van spullen of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 11.1 | Corona

Kunnen groepstrainingen wegens Coronamaatregelen niet met 4 personen op de baan gegeven worden, dan proberen we een extra baan te reserveren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan splitst de groep zich op in 2-tallen en trainen zij om de week.

Artikel 11.2

Gemiste trainingen door opgelegde Coronamaatregelen proberen we zoveel mogelijk in te halen, echter kunnen we dit niet garanderen.

Artikel 12.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Inspire Tennisopleiding.