Algemene voorwaarden zomer 2021

Algemene voorwaarden zomertraining 2021


Artikel 1.1
Kan er op de buitenbanen niet gespeeld worden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, dan proberen we uit te wijken naar de binnenbanen en anders halen we zo veel als mogelijk de trainingen in.
Artikel 1.2
Helaas kunnen we niet altijd naar binnen en kunnen we geen garantie geven dat we alle trainingen kunnen inhalen. Daarom geven wij bij een aanbod van 15 weken training een garantie van 13 trainingen.

Artikel 2.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

  1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.
  2. op een, in overleg met de trainer, nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.

Artikel 3.1
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit ten minste een dag van te voren door te geven. Indien het een groepstraining betreft, komt deze voor deze deelnemer te vervallen.

Artikel 3.2
Bij een privétraining wordt geprobeerd een inhaalmogelijkheid te vinden binnen de periode van zomerseizoen 2021. Dit is geen garantie aangezien inhalen niet altijd mogelijk is.

Artikel 4.
Ziekte, blessureleed of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde trainingsgeld. Deze training komt voor de zieke, geblesseerde of afwezige cursist te vervallen. Behalve als de cursist zich voor een privétraining ten minste een dag van te voren heeft afgemeld, geldt artikel 3.1.

Artikel 5

  1. Wij delen groepen in op basis van niveau.
  2. Mocht na aanvang van het seizoen het niveau binnen de groep niet passend zijn dan kan het zijn dat we deelnemers overplaatsen naar een andere groep.
  3. Inspire bepaalt de samenstelling van de trainingsgroepen en deelt in op niveau. Bij inschrijven kun je wel voorkeuren aangeven voor groepssamenstelling, hier proberen we dan rekening mee te houden.
  4. De optie 6-8 deelnemers houdt in dat deze minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers bevat. Het kan zijn dat de groep gaandeweg het seizoen wordt aangevuld tot 8 deelnemers.

Artikel 6

  1. De betaling geschiedt per bankoverschrijving. Hiervoor sturen wij uiterlijk eind maart / begin april een factuur met betaallink met een betalingstermijn van 2 weken.
  2. Bij achterstand van betaling kan de tennisschool de deelname aan de training(en) uitsluiten tot het moment dat het trainingsgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen training(en) kan de deelnemer achteraf niet inhalen.
  3. Bij afname van een pakket ter waarde van meer dan €500,- kan er in termijnen betaald worden. Dit kan in maximaal 3 termijnen. Per termijn wordt er €5,- administratiekosten gerekend.

Artikel 7.
De cursist kan geen training overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 8.
Bij langdurig blessureleed kan het resterende trainingsgeld voor 70% meegenomen worden als budget voor besteding aan training. Dit kan ingezet worden vanaf het moment dat de speler weer in staat is om te trainen. Deze regeling geldt alleen op vertoon van een doktersbewijs.

Artikel 9.
Bij voortijdige beëindiging van het seizoen door een deelnemer, om welke reden dan ook met uitzondering van artikel 8, vindt geen restitutie plaats van het resterende trainingsgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de trainingen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.

Artikel 10.
Het volgen van trainingen is op eigen risico. De trainers van Inspire Tennisopleiding kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van spullen of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 11.
Kunnen groepstrainingen wegens Coronamaatregelen niet met 4 personen op de baan gegeven worden, dan proberen we een extra baan te reserveren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan splitst de groep zich op in 2-tallen en trainen zij om de week.

Artikel 12.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Inspire Tennisopleiding.